ตรวจดูการขุดลอกแม่น้ำยมพร้อมงานเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง พร้อม คณะผู้บริหารปลัด อบต. พร้อมรองปลัด และ ผ.อ. กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.อบต. หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ได้เดินทางไปตรวจดูการขุดลอกแม่น้ำยมพร้อมงานเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง ณ หมู่ที่ 1 บ้านไชยามาตย์ ต.เวียงทอง

_DSC0013 _DSC0015 _DSC0016 _DSC0021 _DSC0043 _DSC0052 _DSC0068 _DSC0077 _DSC0081

Share