งานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. นาย สนั่น จินดามณี นายก อบต.เวียงทอง ได้เดินทางเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ จังหวัดแพร่ นายกและครอบครัว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครอบครัวร่มเย็น ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมรับมอบธงสัญสักษณ์ ตำบลเข็มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 จาก นาย ศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

งานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 งานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 งานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 งานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 งานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 งานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 งานเชิดชูเกียรติ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558

Share