พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย)

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นาย สนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.เวียงทอง รองปลัด หัวหน้าสำนักงานปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. แต่ละหมู่บ้าน และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  เข้าร่วมพิธีพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

_DSC0090

_DSC0028 _DSC0065 _DSC0101 _DSC0108 _DSC0123_DSC0135 _DSC0151 _DSC0160 _DSC0178 _DSC0196 _DSC0210 _DSC0211 _DSC0223 _DSC0227 _DSC0231 _DSC0240 _DSC0290

Share