เหตุเพลิงไหม้กอไผ่ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง

วันที่ 22 มิถุนายน 2558  เวลา 19.00 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีเหตุเพลิงไหม้กอไผ่ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง โดยมี รองนายก บัณฑิต อินจันทร์ เป็นตัวแทนนายก อบต.เวียงทอง
พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นายสุชาติ จันทร์หมื่น
เป็นผู้สั่งการพร้อมควบคุมจนเพลิงสงบเรียบร้อยแล้ว

1119 64925 1120

Share