พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ใน วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานในพิธี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

Share