มอบชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ให้กับชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 12 มิถนายน 2558  นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้มอบชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ให้กับชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงทอง จำนวน 250 ชุด เพื่อสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มอบชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ให้กับชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงทอง
มอบชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ให้กับชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงทอง
Share