ประชุมหารือ การจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโว ,ประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทองและโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงสุวรรณ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ประชุมหารือร่วมกับ พระครูวิจารณ์ธรรมาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลเวียงทอง เจ้าอาวาสวัดไชยามาตย์ ,คณะเจ้าอาวาสทุกวัดตำบลเวียงทอง ,สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง,สมาชิกสภา อบต.เวียงทอง และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในประชุมหารือ การจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโว ,ประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทองและโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อหารือแนวทางการเตรียมและจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
สรุปผลการประชุม
1.การจัดกิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา จัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
2.การจัดกิจกรรมประเพณีแข่งเรือนาคตำบลเวียงทอง จัดขึ้นในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

Share