มอบโถสุขภัณฑ์ งานยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นางสุธีร์วรรณ คำจันทรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่
ได้เดินทางไปมอบโถสุขภัณฑ์ งานยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดแพร่ ปี 2558
จำนวน 4 คน
1. นางปัน นาทิพย์ หมู่ที่6
2. นายพล เวียงทอง หมู่ที่ 5
3. นางกุศล ปลอดโปร่ง หมู่ที่ 5
4. นางคำมูล เวียงนาค หมู่ที่ 4

_DSC0002 _DSC0052 _DSC0040 _DSC0027

Share