งานมหกรรม “กาดขัวสลิงฮิมยม” ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานอบต.เวียงทอง ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเยี่ยมชมให้กำลังใจอุดหนุนสินค้า ในงานมหกรรม “กาดขัวสลิงฮิมยม” ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลเวียงทอง ภายในงานมีการแสดงมหรสพ รำวงย้อนยุค มีการจัดการแข่งขัน “แต่งชุดหม้อฮ่อมงามแต้ ของดีเวียงตอง” จากตัวแทน 12 หมู่บ้าน โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ตัวแทนของหมู่ที่ 8 นำโดย นายสถานิตย์ จันใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ตัวแทนของหมู่ที่ 4 นำโดย นางรุ่งนภา กาบบัว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ตัวแทนของหมู่ที่ 9 นำโดย นางวิภาดา เวียงนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นางโสภิต ปิจะนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ,นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น และนายสันติ บุญดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้
และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ มีการแข่งขันขยับกายประกอบดนตรี ของอำเภอสูงเม่น สาย B จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมตำบลดอนมูล,ทีมตำบลน้ำชำ,ทีมตำบลบ้านกาศ และทีมตำบลเวียงทอง โดยทีมตำบลดอนมูล ได้รับคะแนนสูงสุด ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ,นางชลธิชา ฟูบินทร์ กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ,นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ ผู้อำนวยการมูลนิธิแพร่น้ำใจ ,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น ,คณะผู้บริหาร อบต.ดอนมูล อบต.น้ำชำ และอบต.บ้านกวาง มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Share