การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “โครงการสานสัมพันธ์นักปกครองและประชาชนในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำโดย นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภา อบต.เวียงทอง ,หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงพนักงาน อบต.เวียงทอง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก อสม. และประชาชนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมขบวนพาเหรด และร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “โครงการสานสัมพันธ์นักปกครองและประชาชนในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565” ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยการแข่งขันครั้งนี้ ทีมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมกีฬาทุกประเภท ด้วยคะแนน 43 คะแนน

Share