ประชุมสมาคม รับข้อเสนอแนะก่อนการขุดลอกแม่น้ำยม

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. การจัดประชุมประชาคม เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับข้อเสนอแนะก่อนการขุดลอก เกี่ยวกับ โครงการขุดลอกแม่น้ำยม ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และประชาชนผู้ที่สนใจหรือได้รับผลกระทบ เข้าร่วมการประชุมประชาคม ณ วัดโพธิสุนทร ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดำเนินการโดย ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาน้ำที่7 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า

IMG_9152 IMG_9165 IMG_9170 IMG_9174 IMG_9176 IMG_9184 IMG_9213 IMG_9215 IMG_9228 IMG_9290 IMG_9295 IMG_9350

Share