โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเข้าศึกษาและดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.เวียงทอง ได้เดินทางเข้าศึกษาและดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมเมืองเหนือ และได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับชมรมผู้สูงอายุ ณ วัดหมื่นสาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Share