กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของชมรมเพื่อสุขภาพ

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกียรติร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของชมรมเพื่อสุขภาพ โดยมีนายสายันณ์ วงค์ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายสยาม เวียงนาค ประธานชมรมเพื่อสุขภาพ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ
สำหรับกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้บรรลุเป้าหมาย “วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ณ ห้องประชุมเวียงสุวรรณ 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.เวียงทอง

Share