ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

Download (PDF, 70KB)

Download (PDF, 113KB)

Share