ท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ออกตรวจเยี่ยมประชาชน ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนาย วิทิต เที่ยงไทย ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอสูงเม่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หัวหน้าสำนักงานปลัด ร่วมด้วยส่วนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่ หมู่ที่ 1-12 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จากพายุฝนฟ้าคะนอง มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 88 หลัง วัด 6 หลัง โรงงาน 2 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง และฌาปนสถาน 1 แห่ง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วน

IMG_9383 IMG_9421 IMG_9430 IMG_9436 IMG_9442 IMG_9519 IMG_9550 IMG_9567 IMG_9579 IMG_9599 IMG_9639 IMG_9646

Share