กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ,นายจำเริญ จินดาเสน ,นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ และนางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยในกิจกรรมภาคเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และกิจกรรมในภาคค่ำ เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share