การเตรียมความพร้อมพนักงานดับเพลิงประจำสัปดาห์ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

การเตรียมความพร้อมพนักงานดับเพลิงประจำสัปดาห์ วันที่ 8 มิถุนายน 2558
เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดอบต.เวียงทอง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ด้านการดับเพลิงและกู้ชีพ ให้แก่พนักงานดับเพลิงและพนักงานกู้ชีพ ประจำสัปดาห์
ซึ่งได้รับนโยบายจาก นายก อบต.เวียงทอง มาถ่ายทอดให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

_DSC0003 _DSC0006 _DSC0009 _DSC0014 _DSC0015

Share