องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัด ประชารัฐ สร้างสุขประจำปี 2565 ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.
นำโดย นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัด ประชารัฐ สร้างสุขประจำปี 2565 ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง สมาชิกสภา อบต.เวียงทอง และกลุ่มสตรีแม่บ้านของตำบลเวียงทอง เข้าร่วมขบวนแห่และร่วมในชุดการแสดงของตำบลเวียงทอง

Share