พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรพิธีการประจำตำบล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรพิธีการประจำตำบล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในเรื่องของพิธีกร พิธีการ โดยมีคณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

Share