พิธีสืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประธานในพิธีสืบชะตา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ซึ่งประกอบด้วยพิธีสืบชะตา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น นายกอบต.เวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย นายจำเริญ จินดาเสน ,นายโผน เวียงนิล รองนายกอบต. ,นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกอบต. ,ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกส.อบต. ได้ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ สำหรับการจัดพิธีสืบชะตามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับพนักงาน บุคลากร อบต.เวียงทองประชาชน หรือสถานที่ทำงาน และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นล้านนา ในการนี้ ขอขอบพระคุณ สมาชิกผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ได้เตรียมของเพื่อการจัดพิธีในครั้งนี้

Share