มหกรรม “กาดขัวสลิงฮิมยม” ครั้งที่ 3 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศเก่า

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอบต.เวียงทอง ร่วมต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้ร่วมงานมหกรรม “กาดขัวสลิงฮิมยม” ครั้งที่ 3 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศเก่า ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลเวียงทอง ภายในงานมีการจัดการแข่งขันปรุงอาหาร “ยำไก่พื้นเมือง” 12 หมู่บ้าน และการประกวดร้องเพลง “มนต์เพลงขัวสลิงฮิมยม” 12 หมู่บ้าน ทั้งนี้ มี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ,ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ,เกษตรอำเภอสูงเม่น ,ปลัดอาวุโสอำเภอสูงเม่น ,นายกอบต.สบสาย ,นักข่าวจากสำนักแพร่ข่าว ,ข้าราชการบำนาญ และผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลง ให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน และขอขอบคุณ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงทอง ที่ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง

Share