การประชุมคณะทำงานฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการงานมหกรรมกาดขัวสลิงฮิมยม เพื่อเตรียมการ”จัดกาดขัวสลิงฮิมยม”ครั้งที่ 3

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการงานมหกรรมกาดขัวสลิงฮิมยม เพื่อเตรียมการ”จัดกาดขัวสลิงฮิมยม”ครั้งที่ 3 ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ แอ่วกาดขัวสลิงฮิมยม ครั้งที่ 3 ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง พบกับ มหกรรมสินค้านานาชนิด ของกินของใช้ ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ร้านค้าจากคลองถม นิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต การแข่งขันปรุงอาหาร “ยำไก่พื้นเมือง” 12 หมู่บ้าน การประกวดร้องเพลง “มนต์เพลงขวัญสลิงฮิมยม” 12 หมู่บ้าน และการแสดงจากเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.เวียงทอง ใส่หม้อห้อม หิ้วตระกร้า ถือถุงผ้า จ่ายตลาด… โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แล้วพบกันที่ ท่าน้ำยมวัดทองเกศเก่า ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน นี้

Share