พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพแก่คนเปราะบางในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย พนักงานฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจจังหวัดแพร่ โดยมี นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรจากคณะผู้บริหารบริษัทคาร์กิลล์สยาม จำกัด เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพแก่คนเปราะบางในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ณ ทุ่งนาหมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทั้งนี้ มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ,ประธานศูนย์ฯ ,ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ,นายอำเภอสูงเม่น ,ปลัดอำเภอสูงเม่น ,ปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเวียงทองร่วมในการมอบของครั้งนี้ด้วย

Share