การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2/2558

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
สมัยประชุมสามัญที่ 2/2558
ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2558
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โดยมี  นายสุเทพ  สันป่าเป้า เป็นประธานสภา

   _DSC0226       _DSC0178   _DSC0167   _DSC0150         _DSC0115

Share