พิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายจำเริญ จินดาเสน ,นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น

Share