ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการงานมหกรรมกาดขัวสลิงฮิมยม ครั้งที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2565
นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการงานมหกรรมกาดขัวสลิงฮิมยม เพื่อเตรียมการ”จัดกาดขัวสลิงฮิมยม”ครั้งถัดไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share