นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ รองนายกฯ ต้อนรับ ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายจำเริญ จินดาเสน รองนายกฯ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดฯ ,นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ และนายประพันธ์ จันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมต้อนรับ ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง , นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” อาคารบริการจุดจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share