กองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับคนพิการตำบลเวียงทองในด้านต่างๆ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share