โครงการขุดลอกแม่น้ำยม

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง ได้เดินทางไปตรวจดูโครงการขุดลอกแม่น้ำยม ตั้งแต่หมู่ที่ 1 บ้านไชยามาตย์ ถึง สะพานข้ามแม่น้ำยม หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่11 ต.เวียงทอง โดยประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาน้ำที่7 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการขุดลอกแม่น้ำยมที่ตื้นเขิน

_DSC0010

_DSC0189 _DSC0192 _DSC0227 _DSC0254 _DSC0334 _DSC0336 _DSC0340 _DSC0352

Share