พิธีเปิด ”กาดขัวสลิงฮิมยม” ในวันที่ 10 เมษายน 2565 นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ ในพิธีเปิด ”กาดขัวสลิงฮิมยม” ในวันที่ 10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง
พบกับ การแสดงรำวงสาวน้อย1000ปี การจัดนิทรรศการ ร้านค้า จำหน่ายสินค้าประจำตำบล เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เสื้อผ้าหม้อห้อม ของดีของชาวจังหวัดแพร่ และของกินพื้นเมืองอีกมากมาย
แอ่วกาดเวียงตอง มองวิถีท้องถิ่น กำกิ๋นเมืองเปอเลอะ มาแอ่วเน้อ”กาดขัวสลิงฮิมยม”

ขอความร่วมมือประชาชนผู้ร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แล้วพบกันที่ ท่าน้ำยมวัดทองเกศเก่า ในวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน นี้

Share