การออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต่ 5-21 เมษายน 2565

#ขอความร่วมมือประชาชนช่วยแชร์เพื่อประชาสัมพันธ์

Share