นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นพบปะประชาชนและเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทอง

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวต้อนรับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทอง โดยมี นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในฐานะประธานศูนย์ฯ กล่าวคำรายงานการดำเนินงาน ในการนี้ นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงฯ สส.ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รอง ผว.จ.แพร่ นางอนงค์ เจริญวัย พม.จ.แพร่ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 200 ครัวเรือน และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครัวเรือน พร้อมทั้ง เยี่ยมชมผลงาน นิทรรศการของกลุ่มอาชีพสตรี โรงเรียนผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงทอง

Share