ประชุมเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พ.ต.ท.สงกรานต์ ใจมาก รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น นายนพดล อินพ้อง ปลัดอำเภอสูงเม่น ร่วมกับ ปลัด,รองปลัด ,หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.และอพม.พื้นที่ตำบลเวียงทอง ประชุมเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ในการลงพื้นที่เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share