นายกฯเสรี นายกอบต.เวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และส.อบต.เวียงทอง ร่วมมอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายจำเริญ จินดาเสน ,นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ ,นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองทุกท่าน ร่วมมอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย รายนายปอง จีรัง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง โดยปัจจุบันอาศัยอยู่วัดป่าหมู่ที่ 3 ตำบลเวียงทอง

Share