นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ สอบข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนที่ยากจนประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลเวียงทอง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนที่ยากจน ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย เพื่อรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Share