นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นเกียรติร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นเกียรติร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ริเริ่มการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของไทย

Share