ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ งดการเผาทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดแพร่

ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และข้อมูลจุดความร้อนในเดือนมีนาคม 2565 มีแนวโน้มสูงขึ้น ค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
อำเภอสูงเม่น จึงประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ งดการเผาทุกชนิด ห้ามเผาขยะ ห้ามเผาในพื้นที่โล่ง พื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาป่า ฯลฯ
หากประชาชนท่านใดพบเจอเหตุไฟไหม้ป่า หรือพบการเผาในพื้นที่โล่ง สามารถแจ้งกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หรือแจ้งงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โทร 054-650137

Share