อบต.เวียงทอง เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกาดขัวสลิงฮิมยม

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตรวจสอบพื้นที่ และหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกาดขัวสลิงฮิมยม ซึ่งจะเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของตำบลเวียงทอง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเวียงทองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว
ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกตุเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
#แล้วมาพบกัน ณ แลนมาร์คแห่งใหม่ของตำบลเวียงทอง เร็วๆนี้

Share