คณะผู้บริหารฯ อบต.เวียงทอง ร่วมมอบเงินให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในตำบลเวียงทอง

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายจำเริญ จินดาเสน รองนายกฯ นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ นายทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ นางสาววันทนา ปัญญาเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต ในพื้นที่ ร่วมมอบเงินให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในตำบลเวียงทอง เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จำนวน 20 ราย

Share