การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​ องค์การ​บริหารส่วนตำบลเวียงทอง​ ประจำปี​พ.ศ. 2565

📣ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​ องค์การ​บริหารส่วนตำบลเวียงทอง​ ประจำปี​ พ.ศ. 2565
การจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เก็บจากเจ้าของทรัพย์สินที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ตนเป็นเจ้าของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างติดต่อชำระค่าภาษีภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
‼️บทกำหนดโทษ เจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ท่านต้องเสียเบี้ยปรับสูงสุดร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนค่าภาษีค้างชำระ
☎️สอบถามเพิ่มเติม งานจัดรายได้ กองคลัง​ องค์การ​บริหารส่วนตำบลเวียงทอง เบอร์โทรศัพท์ 054-626983​ ​ต่อ​ 120 หรือ​ เบอร์​มือถือ 061-5455266

Share