นายกเสรีฯ ลงพื้นที่กำกับการดำเนินการปรับแต่งพื้นที่บริเวณสะพานแขวน หมู่ที่ 8 และฌาปนสถานเขื่อนคำลือ หมู่ที่ 10

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนายสถานิตย์ จันใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง ลงพื้นที่กำกับการดำเนินการปรับแต่งพื้นที่บริเวณสะพานแขวน หมู่ที่ 8 และฌาปนสถานเขื่อนคำลือ หมู่ที่ 10 เพื่อให้มีภูมิทัศน์โดยรอบที่สวยงามและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตำบลเวียงทอง

Share