นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง รับมอบอุปกรณ์การสร้างลายไม้ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ นายชัยยงสิษฐ์ เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด และนายประพันธ์ จันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่างฯ ร่วมรับมอบอุปกรณ์การสร้างลายไม้ พร้อมทั้ง รับชมการสาธิตและให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Share