นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทองฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พัฒนาการอำเภอสูงเม่น นักพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ฯ
และมีเลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share