นายกเสรีฯ และคณะ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ นายสายันณ์ วงค์ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานกองสาธารณสุขฯ และทีมงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และอสม.ในพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20 ครัวเรือน

Share