นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบเงินช่วยเหลือประชาชน โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ
จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนางจารุวรรณ์ ปัญญาเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี
ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชน โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
รายเด็กหญิงยุวดี เต็มใจ และนางสาวกลมเกลียว ชุ่มเย็น รวมจำนวน 2 ราย

Share