การประชุมคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์อปพร.อบต.เวียงทอง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์อปพร.อบต.เวียงทอง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป โดยมี นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ และนายชัยยงสิษฐ์ เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

Share