คณะผู้บริหารฯ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากเพลิงไหม้

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 11.40 น.
นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายสถานิตย์ จันใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง และเจ้าหน้าที่ฯ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจาก เพลิงไหม้ บ้านนางเขียว วังคำ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share