ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง

นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง
เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบล และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก

Share