พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565

Share