รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

 

นา1 นา2 นา3 นา4 นา5 นา6 นา7

 

Share